Historier fra boligkjøpere

Erfaringer etter boligkjøp hvor det gikk galt

Gjennom vårt arbeide i STOPP boligsvindel har vi fått høre mange tragiske historier.  Her er et fåtall av mange hundre historier som er delt med oss i de siste årene.
---------------------------------------------------------------------------


De 16 første historiene ble delt med oss slik at vi kunne publisere de anonymt under en kampanje om ble kjørt over 16 dager i april/mai 2018. Historiene ligger også vedlegg 2 i STOPP boligsvindels høringssvar til Justis og beredskapsdepartementet – forslag til endring i avhendingslova mv. (tryggere bolighandel).
---------------------------------------------------------------------------


De neste historiene er puplisert på STOPP boligsvindels facebook-side etter samtykke.

------------------------------


STOP boligsvindel, Danmark


------------------------------

------------------------------


Andre aktuelle facebook- grupper/sider:STOPP -

HELP FORSIKRING AS -

Boligkjøpere blir lurt


-------------------------


Kritiske til

Protector Forsikring


-------------------------


Ja til tryggere elektriske anlegg og kvalitetssikring av elektrobransjen.


-------------------------


Byggesaker


-------------------------


Utbyggingshaiene på Sørlandet


-------------------------