2018

Høring og Stortingsbehandling

2018


---------------------------------------------------------------------------


Januar


Høringssvar – forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapporter ved omsetning av bolig i forbrukerforhold og forslag om endring av avhendingslova § 4-10.

Justis- og beredskapsdepartementet sender NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig på en ny, forenklet høring.


Høring – forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapporter ved omsetning av bolig i forbrukerforhold og forslag om endring av avhendingslova § 4-10
16.01.2018 - STOPP boligsvindel:

STOPP boligsvindels innspill til Høring
16.01.2018 - STOPP boligsvindel:

Et vanvittig bra høringssvar fra Camilla Lindblad:
17.01.2018 - STOPP boligsvindel:

Ola Fæhn i Forbrukeradvokaten har sendt inn høringsinnspill til regjeringens forslag om å lovfeste bruken av tilstandsrapport


Innlegg i STOPP boligsvindels lukkede facebook-gruppe (krever medlemskap gruppa for å lese innleggene):

---------------------------------------------------------------------------


Stortinget 15. mai 2018Sak nr. 7 [15:38:35]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2016–2017 (Innst. 275 S (2017–2018), jf. Meld. St. 7 (2017–2018)). Dokument 8: 123S (2016-2017) tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig.Video fra Stortinget tirsdag 15. mai 2018:
15.05.2018 - STOPP boligsvindel (link):


Innlegg i STOPP boligsvindels lukkede facebook-gruppe (krever medlemskap gruppa for å lese innleggene):

----------------------------------------------------------------------------------------


Høring i Justis og beredskapsdepartementet – forslag til endring i avhendingslova mv.

(tryggere bolighandel) 23. aug 201813.07.2018 - Invitasjon til høringsmøte – forslag til endringer i avhendingslova mv. (tryggere bolighandel)
Video fra høringsmøtet 23. aug 2019:
STOPP boligsvindels høringssvar til Justis og beredskapsdepartementet – forslag til endring i avhendingslova mv. (tryggere bolighandel)


  08.08.2018 - STOPP boligsvindel:
  23.08.2018 - STOPP boligsvindel:
  24.08.2018 - STOPP boligsvindel:

  ------------------------------


  STOP boligsvindel, Danmark


  ------------------------------

  ------------------------------


  Andre aktuelle facebook- grupper/sider:  STOPP -

  HELP FORSIKRING AS -

  Boligkjøpere blir lurt


  -------------------------


  Kritiske til

  Protector Forsikring


  -------------------------


  Ja til tryggere elektriske anlegg og kvalitetssikring av elektrobransjen.


  -------------------------


  Byggesaker


  -------------------------


  Utbyggingshaiene på Sørlandet


  -------------------------