2017

Høringer og boligkonferanse

2017


-----------------------------------------------------------------------------------------


Forbrukerhøring hos Forbrukerrådet 2017


Den 14. mars 2017 stilte en baby, en advokat og 10 boligkjøpere til en 5 timers forbrukerhøring hos Forbrukerrådet.Samme dag som forbrukerhøringen slipper Forbrukerrådet sin 400 siders rapport om eierskifteforsikring (nå boligselgerforsikring) og boligkjøperforsikring.


14.03.2017 - Forbrukerrådet:

Boligkjøpere er de store taperne med dagens forsikringsordning

"Kjøp av bolig er livets viktigste handel og angrerett finnes ikke. En kvalitativ undersøkelse Forbrukerrådet har gjort om eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring og effektene for forbrukerne, viser at risikoen i bolighandelen er svært skjevdelt"


  • 14.03.2017 - Forbrukerrådet:

Rapport om Eierskifteforsikringer og boligkjøperforsikringer

"Rapporten presenterer bolighandelen, ansvarsforholdene, forsikringsordningene og reklamasjonsreglene fra et mangfold av helt ulike perspektiver og interesser"


  • 14.03.2017 - Oslo Advokatkontor:

Forbrukerrådet slakter NCL, Protector og Help

"Forbrukerrådet har utarbeidet en meget grundig rapport om dagens situasjon i boligmarkedet. Konklusjonen er klar fra rapporten til Forbrukerrådet, boligkjøper er den tapende part. Boligselger tar ingen økonomisk risiko …"


  • 14.03.2017 - Byggmesteren:

Boligkjøpere er de store taperne

"En undersøkelse Forbrukerrådet har gjort om eierskifteforsikring, boligkjøperforsikring og effektene for forbrukerne viser at risikoen i bolighandelen er svært skjevt fordelt."


  • 14.03.2017 - E24:

Forbrukerrådet vil skrote dagens forsikringer ved boligsalg

"Risikoen i en bolighandel er svært skjevdelt, viser en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort."


  • 14.03.2017 - Advokat Waldow:

Forbrukerrådet: 7 av 10 misfornøyd med HELP

"I en fersk rapport  har forbrukerrådet gjennomgått 22 avhendingssaker. I 10 av dem var HELP involvert. Ni av uttrykte misnøye med selskapet og syv av ti var misfornøyde med selskapet som helhet."


  • 14.03.2017 - NRK:

– Du har bedre rettigheter når du kjøper brødrister enn hus

"Tore Kandahl følte seg rettsløs i kampen mot selgers forsikringsselskap, etter å ha kjøpt et hus som ble stadig skjevere. Han er ikke alene, sier Forbrukerrådet."


  • 28.03.2017 - Journalen:

– Boligkjøp er en risikosport

"Boligmarkedet er utrygt, selv med forsikring."
14.03.2017 - Forbrukerrådet:
14.03.2017 - NRK TV - Dagsrevyen:
15.03.2017 - NRK TV - Dagsnytt 18:

(Start 13.20 inn i programmet)
14.03.2017 - STOPP boligsvindel:
21.03.2017 - STOPP boligsvindel:
25.03.2017 - STOPP boligsvindel:
-----------------------------------------------------------------------------------------


Boligkjøperkonferanse Stortinget 2017


Boligkjøperkonferanse arrangerte av Forbrukerrådet i samarbeid med Kristelig Folkepartis stortingsgruppe hvor tre partigrupper på Stortinget deltok (alle partigruppene på Stortinget var invitert).


Fårbrukerrådets årsrapport for 2017 (se side 24).06.06.2017 - STOPP boligsvindel:

-----------------------------------------------------------------------------------------


Stortinget 20. juni 2017


Sak nr. 14 [19:47:33]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad og Geir Sigbjørn Toskedal om tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig (Innst. 477 S (2016–2017), jf. Dokument 8:123 S (2016–2017))


Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad og Geir Sigbjørn Toskedal om tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig


Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad og Geir Sigbjørn Toskedal om tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med boligVideo fra Stortinget 20. juni 2017:
Video fra voteringen i Stortinget 20. juni 2017:20.06.2017 - Forbrukerrådet

En milepæl i arbeidet for en tryggere bolighandel

"Stortinget behandler i dag en rekke forslag for å skape en tryggere bolighandel. Tiltakene er helt i tråd med forslag Forbrukerrådet har fremmet de siste årene."
14.06.2017 - STOPP boligsvindel:
20.06.2017 - STOPP boligsvindel:
21.06.2017 - STOPP boligsvindel:
-----------------------------------------------------------------------------------------


Åpnent brev til justisminister Per-Willy Amundsen06.08.2017 - 
-----------------------------------------------------------------------------------------


Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité

30. okt. 2017


Innlegg i STOPP boligsvindels lukkede facebook-gruppe (krever medlemskap gruppa for å lese innleggene):

------------------------------


STOP boligsvindel, Danmark


------------------------------

------------------------------


Andre aktuelle facebook- grupper/sider:STOPP -

HELP FORSIKRING AS -

Boligkjøpere blir lurt


-------------------------


Kritiske til

Protector Forsikring


-------------------------


Ja til tryggere elektriske anlegg og kvalitetssikring av elektrobransjen.


-------------------------


Byggesaker


-------------------------


Utbyggingshaiene på Sørlandet


-------------------------