2019

Høring og Stortingsbehandlinger

2019


---------------------------------------------------------------------------


07.03.2019 - Stortingets høring av «Prop. 44L (2018-2019): Endring i avhendingslova (tryggere bolighandel)» 

«Proposisjonen inneholder forslag til endringer i avhendingslova som skal sørge for en tryggere bolighandel med et bedre informasjonsgrunnlag. Et hovedelement i forslaget er at selgeren ikke lenger gyldig skal kunne ta «som den er»-forbehold overfor forbrukerkjøpere. Det foreslås også å presisere det alminnelige mangelsbegrepet og kjøperens undersøkelsesplikt, og å innføre en minsteterskel for mangelskrav samt en egen bestemmelse om innendørs arealavvik. Videre foreslås det å åpne for å forskriftsregulere krav til tilstandsrapportene og de bygningssakkyndige som utarbeider dem.»

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-44-l-20182019/id2623112/


Saksgang:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=74525


Program for høringen:

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/Horingsprogram/?dateid=10004280Video fra høringen 07. mars 2019 del 1:Video fra høringen 07. mars 2019 del 2:07.03.2019 - NRK TV - Dagsnytt 18:07.03.2019 - STOPP boligsvindel:
---------------------------------------------------------------------------


16.05.2019 - Første behandling i Stortinget:

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) (Innst. 270 L (2018–2019), jf. Prop. 44 L (2018–2019))


Sak nr. 3 [12:55:22]

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) (Innst. 270 L (2018–2019), jf. Prop. 44 L (2018–2019))


Video fra første behandling i Stortinget 16. mai 2019:Voteringsoversikt for sak:

Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)


Video fra voteringen i Stortinget 16. mai 2019:10.05.2019 - STOPP boligsvindel:
---------------------------------------------------------------------------


21.05.2019 - Andre behandling i Stortinget:

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) (Innst. 270 L (2018–2019), jf. Prop. 44 L (2018–2019))


Sak nr. 6 [13:06:25]:

Stortingets vedtak til lov om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) (Lovvedtak 57 (2018–2019), jf. Innst. 270 L (2018–2019) og Prop. 44 L (2018–2019))


Video fra andre behandling i Stortinget 21. mai 2019: Lovvedtak 57 (2018–2019) Vedtak til lov om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel): NB: behandling ble gjennomført uten anmerkning. Stortingets lovvetak er bifalt.Video fra voteringen i Stortinget 21. mai 2019:


STOPP boligsvindel hadde dessverre ikke mulighet til å overvære andre behandlingen i Stortinget 21. mai.

Innlegg i STOPP boligsvindels lukkede facebook-gruppe: (det krever medlemskap gruppa for å lese innleggene):
---------------------------------------------------------------------------


07.06.2019 - Vedtak til lov om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel):

Lovvedtak 57 (2018–2019)
------------------------------


STOP boligsvindel, Danmark


------------------------------

------------------------------


Andre aktuelle facebook- grupper/sider:STOPP -

HELP FORSIKRING AS -

Boligkjøpere blir lurt


-------------------------


Kritiske til

Protector Forsikring


-------------------------


Ja til tryggere elektriske anlegg og kvalitetssikring av elektrobransjen.


-------------------------


Byggesaker


-------------------------


Utbyggingshaiene på Sørlandet


-------------------------