Boligselgerforsikring (tidl. eierskifteforsikring)

Nyheter fra media om

Boligselgerforikringsselkaper

(tidl. eierskifteforsikring)


Forsikringsselskapenes takstmennene kan ikke anses som objektive og uavhengige til selgersiden (uavhengig av oppdragsgiver)! STOPP boligsvindel anbefaler derfor på det sterkeste å IKKE slippe til disse takstmennene.

Se Forsikringsselskapenes takstmenn.2020


06.01.2020 - Oslo Advokatkontor:

AmTrust ved CLAIMS LINK AS forsøkte å spare hundrevis av millioner kroner på bekostning av boligkjøpere – Høyesterett sa nei

"Høyesterett har i denne dommen sagt nei til at selger/selgerforsikringene (Protector, Claims Link AS ved AmTrust med flere) skal slippe å betale kostnadene boligkjøperne har hatt til advokatbistand og takstmenn. Selger/selgerforsikringene må altså erstatte de kostnader kjøper har hatt til advokatbistand og takstmenn i boligtvister, selv om rettshjelpsforsikringen har betalt mye av dette på vegne av boligkjøpere."


 • 19.12.2019 - Oslo Advokatkontor - youtube:

AmTrust sitt erstatningsansvar for kjøpers utgifter til advokat og takstmenn

201911.12.2019 - Oslo Advokatkontor:

Boligtvister – Levetid på bad og drenering

"I denne artikkelen skal vi se hvordan selgerforsikringene (tidligere kalt eierskifteforsikring) ved Protector Forsikring ASA og Claims Link AS misbruker levetidstabellene i sin saksbehandling mot boligkjøpere."


 • 10.12.2019 - Oslo Advokatkontor - youtube:

Boligtvister - Levetid på bad og drenering - episode nr 1
2018


19.12.2018 - Advokatfirmaet Møller:

Eierskifteselskapets takstmann dømt i reklamasjonsnemnda!

"Advokat Andreas Møller bistod en klient som mottok en takstrapport fra en takstmann engasjert av Protector. Dette til tross for at klienten ga klart uttrykk for at han ikke ønsket slik rapport og at takstmannen ikke var velkommen. For dette ble takstmannen dømt for brudd på reglene for god takstmannskikk av reklamasjonsnemnda for takstmenn."2017


29.04.2017 - Hegnar.no:

Eierskifteforsikrings-selskapene – selgeren fra helvete?

"Relativt hyppig fremstilles eierskifteforsikringsselskapene i media som noen råskinn som benytter nær sagt alle tenkelige knep for å unngå å betale prisavslag/erstatning til den stakkars boligkjøperen som har kjøpt «katta i sekken». Sett fra vårt advokatfirmas ståsted – advokater som ofte representerer kjøper – mener jeg bildet er noe mer nyansert."


19.04.2017  - Mynewsdesk:

Pressemelding fra Protector forsikring:

Navneendring: «Eierskifteforsikring» blir «Boligselgerforsikring»

"Protector Forsikring har besluttet å endre navnet på produktet eierskifteforsikring for å bidra til bedre forståelse av hva forsikringen dekker. Dette gjøres som et tiltak i arbeidet med å redusere misforståelser og konflikter i bolighandelen. Innholdet er som det alltid har vært, selgers mangels-ansvar i henhold til avhendingsloven."


23.03.2017 - Kapital (s.74 - 77 i papirutgave nr.6-2017):

Tjente hundretusener i hemmelighet på takstoppdrag for motparten: Protector hyret Helps takstleder

"Teknisk leder Kristian Johansen i Help, forsikringsselskapet som representerer mange boligkjøpere i tvistesaker, tjente flere hundretusen kroner på å ta takstoppdrag i det stille for boligselgernes forsikringsselskaper. Johansen sa opp på dagen da Kapital konfronterte Help med forholdene."


(s.43 i papirutgave nr.6-2017):

Kommunikasjonsrådgiver Rune Brynhildsen saksøker boligselger og Protector: Krever millionbeløp

"I 2013 kjøpte Rune Brynhildsen og hans bedre halvdel et hus av Fotovideo-gründer Roar Sandvik. Brynhildsen punget ut nærmere 13 millioner kroner for eneboligen på rundt 300 kvadratmeter i Bærum. Men PR-mannen ble etter alt å dømme misfornøyd med kjøpet, og har saksøkt både boligselger Sandvik, og eierskifteforsikringsselskapet Protector."


  • Kjøp Kapital for å lese reportasjene!

kjøp enkeltutgave ved å laste ned Kapitals app eller etterbestill på: tlf 23 29 63 00 eller resepsjon@hegnar.no


 • 16.03.2017 - Dagbladet:

Teknisk leder i Help forsikring jobbet i all hemmelighet for selskapets motpart. Nå har han sagt opp på dagen

"- Uakseptabelt, sier administrerende direktør i Help."


 • 16.03.2017 - Oslo Advokatkontor:

Teknisk leder i Help Forsikring AS måtte slutte på dagen

"Kapital ved Dagbladet avslører i dag at teknisk leder i Help Forsikring AS måtte slutte på dagen, da det ble avslørt at han i hemmelighet jobbet som takstmann "14.03.2017 - Forbrukerrådet:

Boligkjøpere er de store taperne med dagens forsikringsordning

"Kjøp av bolig er livets viktigste handel og angrerett finnes ikke. En kvalitativ undersøkelse Forbrukerrådet har gjort om eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring og effektene for forbrukerne, viser at risikoen i bolighandelen er svært skjevdelt"


 • 14.03.2017 - Forbrukerrådet:

Rapport om Eierskifteforsikringer og boligkjøperforsikringer

"Rapporten presenterer bolighandelen, ansvarsforholdene, forsikringsordningene og reklamasjonsreglene fra et mangfold av helt ulike perspektiver og interesser"


 • 14.03.2017 - Oslo Advokatkontor:

Forbrukerrådet slakter NCL, Protector og Help

"Forbrukerrådet har utarbeidet en meget grundig rapport om dagens situasjon i boligmarkedet. Konklusjonen er klar fra rapporten til Forbrukerrådet, boligkjøper er den tapende part. Boligselger tar ingen økonomisk risiko …"


 • 14.03.2017 - Byggmesteren:

Boligkjøpere er de store taperne

"En undersøkelse Forbrukerrådet har gjort om eierskifteforsikring, boligkjøperforsikring og effektene for forbrukerne viser at risikoen i bolighandelen er svært skjevt fordelt."


 • 14.03.2017 - E24:

Forbrukerrådet vil skrote dagens forsikringer ved boligsalg

"Risikoen i en bolighandel er svært skjevdelt, viser en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort."30.01.2017 - Oslo Advokatkontor:

Reklamasjonsnemnda dømte Protectors takstmann

"Reklamasjonsnemnda for takstmenn kom til at Protectors takstmann brøt god takstmannskikk."


07.01.2017 - Oslo Advokatkontor AS:

Levetidstabell misbrukes av selskapene

"Levetidstabell misbrukes av Protector Forsikring ASA og Norwegian Claims Link AS (NCL AS) i tvister mot boligkjøpere. Disse argumentene brukes (urettmessig) for å redusere prisavslagene boligkjøperne har krav …"


2016


08.12.2016 - Oslo Advokatkontor AS:

Protectors takstmenn ikke trodd i tingretten

"Protector sine takstmenn ble ikke trodd i Follo tingrett. Boligkjøperne fikk medhold i krav om prisavslag og erstatning mot selger og Protector Forsikring ASA. Etter overtakelse oppdaget boligkjøper …"


03.11.2016 - Kapital (s.26 - 29 i papirutgave nr.19-2016):

Protector-advokat refses av advokatenes "disiplinærdomstol": - Forsøk på vitnepåvirkning

"Protector-advokat Thomas Myran sendte motpartens vitner et regresskrav på 11,5 millioner kroner, før de møtte i retten for å avlegge vitneforklaring. - Dette er forsøk på ulovlig vitnepåvirkning, mente boligkjøper. Han fikk medhold i Advokatforeningens disiplinærutvalg, som ila Myran en irettesettelse for forholdet."


"SKINNET KAN BEDRA: Da boligkjøper Knut-Erik Risan og familien kjøpte dette huset på Jessheim for 5,2 millioner kroner i 2013, ble det reklamert med at det var en "meget attraktiv og familievennlig enebolig over tre plan med praktisk planløsning og god standard" i prospektet."


"FIKK MEDHOLD: - Vi vant saken nesten fullt ut i tingretten, men betaler en høy pris, I dag betjener vi vårt opprinnelige huslån, et byggelån, husleie i midlertidig bolig og skal betale for fullføring av reparasjonene, sier boligkjøper Knut-Erik Risan, som fikk betydelig medhold i erstatningssaken mot Protector."


"Advokatforeningens disiplinærutvalg: - I lys av at advokaten ikke har kunnet gi noen fornuftig forklaring på hvorfor det var nødvendig å sende forliksklagen da det ble gjort, har disiplinærutvalget kommet til at forliksklagen ble sendt for å innvirke på de varslede vitneforklaringene."


"Fagsjef Tommy Ravndal i Protector: - Myran er uenig i avgjørelsen, og tilbakeviser på det sterkeste at det har vært et forsøk på å påvirke vitner."


"Øvre Romerike tingrett: - Kjøperne har i snart tre år måttet tåle den belastning det innebærer at hjemmet deres er ubeboelig."


"Advokatforeningens disiplinærutvalg: -Advokaten har ved å sende forliksklagen ikke opptrådt saklig og korrekt og har dermed brutt Regler for god advokatskikk."


 • 15.12.2016 - Kapital (s.117 i papirutgave nr.22-2016):

Protector-advokat Thomas Myran hevder han ikke har mottatt "disiplinærdom": Vil ha omkamp om refs

"I mars ble advokat i eierskifteforsikringsselskapet Protector, Thomas Myran, felt i Advokatforeningens Disiplinærutvalg, som behandler advokatklager. Bakgrunnen var at han sendte motpartens vitner et regresskrav på 11,5 millioner kroner, før de møtte i retten for å avlegge sin forklaring."


 • Kjøp Kapital for å lese reportasjene!

kjøp enkeltutgave ved å laste ned Kapitals app eller etterbestillpå:

tlf 23 29 63 00 eller resepsjon@hegnar.no
08.10.2016 - Oslo Advokatkontor AS:

Protectors praksis avvises i ny dom

"Gulating lagmannsrett har i en meget prinsipiell dom av 16. september 2016 (LG-2015-196305) klart avvist Protector Forsikring ASA og Norwegian Claims Link AS (NCL) sin uholdbare praksis med …"


22.07.2016 - HELP bloggen:

Hva betyr det at kjøper tegner boligkjøperforsikring og selger har eierskifteforsikring?

"Det er de samme reglene som gjelder og de samme vilkårene som bestemmer om kjøper kan kreve erstatning eller prisavslag fra selger der det er tegnet forsikring, som i de tilfellene der partene står alene."


27.06.2016 - HELP bloggen:

Hva er forskjellen mellom eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring?

"Det er i dag to ulike typer forsikringer som kan hjelpe og sikre privatpersoner ved kjøp og salg av bolig: Eierskifteforsikring for selger og boligkjøperforsikring for kjøper."


04.07.2016 - Hegnar.no:

Advarer boligselgere: - Dette er unødvendig

"Minst åtte av ti boligselgere kjøper eierskifteforsikring, ifølge selskapene selv. Forbrukerrådet mener forsikringene som oftest er unødvendig."


08.06.2016 - Norges  Eiendomsmeglerforbund:

Husk eierskifteforsikring når du selger bolig

"Du som selger bolig har et meget stort juridisk ansvar. Det ansvaret får du enten du har skyld eller ikke. Derfor er det lurt med eierskifteforsikring."


31.05.2016 - Borettslag og sameie:

Hvorfor bør du tegne eierskifteforsikring ved salg av en leilighet?

"Kompetanse – Fordi velger du ikke å tegne eierskifteforsikring, risikerer du å måtte dekke mangelskrav fra kjøperen fra egen lomme, advarer advokat Mats Aamodt i Protector Forsikring."


29.04.2016 - Hegnar TV:

Gjest: Sverre Bjerkeli, Protector Forsikring
17.03.2016 - Kapital (s.72 - 77 i papirutgave nr.5-2016):

Stor aksjonær fikk oppleve Protector som huskjøper: Anklager Protector for "sulteteknikk"

"Protector forsøkte å "sulte" oss ut - en strategi jeg mener grenser mot det forkastelige. Disse ordene kommer ikke fra Protectors vanlige kritikere, men fra Gustaf Aspelin, som er av selskapets største aksjonærer. Etter at han som huskjøper førte en over tre års lang kamp mot forsikringsselskapet, langer han ut mot selskapets forretningsmetoder."


"AKSJONÆRKRITIKK: Gustaf Aspelin er indirekte aksjonær i Protector gjennom et av Aspelin-familiens investeringsselskaper. Han reagerer på hva han mener er en klar forskjell i hvordan Protector sier de opptrer mot boligkjøpere og hvordan han selv opplevde selskapet som motpart i en slik konflikt."


"Protector har i denne saken opptrådt helt i strid med den informasjonen de har sendt ut til egne aksjonærer. Gustaf Aspelin"


"Dette var ikke en særlig komplisert sak for Protector å vurdere. Niels Kristian Axelsen"


"Selskapet tar sterk avstand fra påstander om at saker treneres. Tommy Ravndal"


"SPESIELL SAK: Advokat og fagansvarlig Tommy Ravndal hos Protector sier saken med Gustaf Aspelin har vært stor og med mye byggeteknisk uenighet, men vil ikke gå inn på tiden det tok å løse den eller om man har unnlatt å svare på forlikstilbud."
(s.78 i papirutgave nr.5-2016):

Taper på eierskifte

"Etter flere gode år innen eierskifteforsikring gikk Protector på en skikkelig smell innenfor dette segment av selskapets virksomhet i fjor."


"Angriper aktivister: I et aksjonærbrev fra november i fjor går Bjerkeli særlig til angrep på en Facebook-gruppen kalt "STOPP Boligsvindel" som nå har nesten 3000 medlemmer."


 • Kjøp Kapital for å lese reportasjene!

kjøp enkeltutgave ved å laste ned Kapitals app eller etterbestill

på: tlf 23 29 63 00 eller resepsjon@hegnar.no
14.03.2016 - Klikk.no:

Du kan forsikre deg mot knall og fall i boligkjøpet

"Som selger kan du tegne eierskifteforsikring, og for boligkjøpere finnes boligkjøperforsikring."


 • 14.03.2016 - Klikk.no:

Eierskifteforsikring

"En ansvarsforsikring for boligselgeren."


 • 14.03.2016 - Klikk.no:

Boligkjøperforsikring

"En forsikring du som kjøper vil kunne få tilbud om å kjøpe ved et boligkjøp."12.02.2016 - abc nyheter:

Økonomieksperten: Disse forsikringene kan du droppe

"Men disse forsikringene bør du ha."


10.02.2016 - Oslo Advokatkontor AS:

Protector nektes befaring av lagmannsretten

"Protector nektes befaring av lagmannsretten. Eidsivating lagmannsrett har i sin avgjørelse den 3. februar 2016 kommet til at Protector Forsikring ASA ikke får komme på befaring med egen takstmann …"


 • 10.02.2016 - BLOGG: Trude Helén Hole:

Protector nektes befaring av lagmannsretten

"Protector nektes befaring av lagmannsretten. Eidsivating lagmannsrett har i sin avgjørelse den 3. februar 2016 kommet til at Protector Forsikring ASA ikke lenger får komme på befaring med egen takstmann, skriver advokat Glenn Ulrik Halvorsen på siden til OSLO ADVOKATKONTOR AS."


 • 21.01.2016 - Oslo Advokatkontor AS:

EIDSIVATING LAGMANNSRETT: Selskapets takstmenn anses ikke uavhengige og objektive

"For første gang ser vi endelig at en lagmannsrett kommer til at fagfolk/takstmenn engasjert av et eierskifteforsikringsselskap ikke anses som uavhengige. Dommen ble avsagt 15. januar 2016."


2015


24.10.2015 - E24:

Boligkjøpere varsler Protector-protest foran Stortinget

"Boligkjøpere varsler protest mot det de mener er en kynisk strategi fra Protector. Eierskifteforsikringsselskapet tilbakeviser anklagene og mener mange har for urealistiske krav."


27.08.2015 - advokatveiledning.no:

Norwegian Claims Link(NCL) eierskifteforsikring - oppdaget feil ved boligen?

"De fleste boliger i dag selges med eierskifteforsikring. Dette innebærer at selger har "satt bort" ansvaret for feil og mangler til et eierskifteselskap mot betaling av en sum ved salg av egen bolig. Oppdager man feil og mangler ved boligen man har kjøpt er det som regel eierskifteselskapet som svarer deg, selv om du reklamerte til selger direkte. NCL er et av norges største eierskifteforsikringsselskap. Åpenbare saker løser seg kanskje, men saker ved feil og mangler er sjeldent åpenbare. Det er heller ikke vanlig at forsikringsbransjen tar lett på utbetalinger, og NCL er nok intet unntak. Som boligkjøper vil du risikere å få avslag fra eierskifteselskapet Norwegain Claims link. Hva gjør du da? Les vår artikkel om temaet."


26.08.2015 - NRK TV - Forbrukerinspektørene:

Mange boligkjøp ender i retten, til tross for at eierskifteforsikring har blitt vanlig. Hvorfor blir det så høyt konfliktnivå? Vet vi for lite om boligene vi kjøper?


 • 26.08.2015 - NRK:

En av to boligkjøpere får penger i retten etter å ha blitt avvist

"En av to boligkjøpere som er avvist av selgers eierskifteforsikringsselskap fikk penger tilbake i retten, viser en gjennomgang NRK har gjort."


 • 26.08.2015 - NRK:

Camilla ga seg ikke – fikk tilbake 2,5 millioner

"Camilla Lindblad ble først avvist av eierskifteforsikringsselskapet, men vant frem etter seks års kamp. – For enkelt å kalle dette en seier, sier hun."30.06.2015 - BLOGG: Trude Helén Hole:

Kameraderi og urederlighet hos Protector

"Nå skal ikke jeg skrive om Protector hele uken, men jeg har jo fulgt sakene på Stopp Boligsvindel en stund og har sett meg lei på hvordan firmaet behandler mennesker og ødelegger familier, hvordan de bevisst opptrer på samme kyniske måte mot motpartene, og ikke minst hvor påfallende det er med kameraderi – en tydelig rød tråd i det hele."


29.06.2015 - BLOGG: Inne ute ferdig blogg.no:

Protector ødelegger liv

"Denne faller nok litt sammen med en reprise jeg nettopp hadde. Det handler om å kjøpe katta i sekken, og i dette tilfellet er det ingen tvil om at familien er svindlet på høyt plan. Det at de faktisk taper er jo ikke noe de aller fleste ser komme."


28.06.2015 - BLOGG: Trude Helén Hole:

Kjøpe eller selge bolig? Styr unna Protector

"Forsikringsselskapet Protector tjener seg rike på eierskifte og urederlige metoder. I kjølvannet ligger ruinerte og fortvilte familier som får livene sine ødelagt. Hvordan et firma får ture frem på denne måten er for meg totalt ubegripelig. Her må politikerne komme på banen!"


 • 28.06.2015 - BLOGG: Trude Helén Hole:

Protector har ødelagt våre liv

"Jeg følger opp innlegget Kjøpe eller selge bolig, styr unna Protector som du kan lese her, ved å publisere historien til Cathrine Woldstad, en av administratorene bak Facebook-gruppen Stopp Boligsvindel og Boligsvindel.no."28.06.2015 - Gudbrandsdølen Dagningen:

Taksten et rent bestillingsverk

"Både Forbrukerrådet og flere boligkjøpere tviler på uavhengigheten til eierskifteselskapenes takstmenn."


 • 28.06.2015 - Gudbrandsdølen Dagningen:

Stor forskjell på takstsum

"Forbrukerrådet vil ha strengere regler for bolig- og skade- taksering. Takstmann Morten Haugom er enig. – Det er noe fullstendig feil med dagens ordning, sier han"


 • 28.06.2015 - Gudbrandsdølen Dagningen:

Vi ønsker strengere regler

"Norges Takseringsforbund ønsker en offentlig regulering av takstbransjen velkommen, sier direktør Are Andenæs Huser."


 • 28.06.2015 - Gudbrandsdølen Dagningen:

Cirka to prosent ender i konflikt

"Advokat Tommy Ravndal er ikke enig i at det er uenighet i de fleste eierskiftesakene."22.06.2015 - Advokat Waldow:

Har du eierskifteforsikring / boligkjøperforsikring?


22.06.2015 - Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS:

Avslag eierskifteforsikring – Protector/NCL

"Veldig mange boliger har feil og mangler. Når private personer gjør sin kanskje viktigste investering blir det ofte noen hektiske budrunder. Mange selgere tegner eierskifteforsikring i Protector eller Amtrust International. Eierskifteforsikring kan gi en falsk trygghet. Når det er påvist feil og mangler er det svært ofte at boligkjøpere får avslag på eierskifteforsikring. Det blir da ofte en omfattende prosess for å få igjennom sine krav. I denne artikkel vil vi gi noen gode råd ved avslag på eierskifteforsikring."


16.06.2015 - Norges Eiendomsmeglerforbund:

Derfor bør du ha eierskifteforsikring

"Boligselgere har i Norge et meget stort ansvar. Og ansvaret får man enten man har skyld eller ikke. Derfor er det lurt med eierskifteforsikring."
16.04.2015 - Kapital (s.84 - 85 i papirutgave nr.7-2015):

Halve vinnersjansen i Protector-nemd

“Hvis du som misfornøyd boligkjøper benytter klagenemden som Protector Forsikring selv har opprettet, er vinnersjansen statistisk sett mindre enn halvparten av vinnersjansen dersom du isteden klager til Finansklagenemda, hvor også representanter for Forbrukerrådet sitter”


"STATISTISK MISFORHOLD: Til tross for et veldig stort sprik i antall avgjørelser som går i favør av boligkjøper, forsvarer direktør for eierskifte i Protector,  Merete Christensen Bernau, at Protector har sin egen, ifølge dem uavhengig klagenemd, i tillegg til Finansklagenemda som alle forsikringsselskaper må være med i."


"Vi er ikke interesert i å ha denne nemden hvis vi ser de får en binding til oss. Merete Christensen Bernau."


"PS: Kapital oppfordret i utgave nummer 6 i år om at boligkjøpere som er fornøyde med behandlingen de har fått hos Protector Forsikring tar kontakt med bladet. Dette for å få frem et annet syn på selskapet enn de mange misfornøyde boligkjøperne  som de siste månedene har tatt kontakt etter Kapitals artikler om Protector. Hittil har dog ingen fornøyde boligkjøpere meldt seg, og vi gjentar derfor oppfordringen."


 • Kjøp Kapital for å lese reportasjene!

kjøp enkeltutgave ved å laste ned Kapitals app eller etterbestill

på: tlf 23 29 63 00 eller resepsjon@hegnar.no
27.03.2015 - Eiendom Norge:

Formidling av eierskifteforsikring er ikke eiendomsmegling

"En fersk dom fastlår at salg av eierskifteforsikring er ikke å anse som utøvelse av eiendomsmeglervirksomhet."


26.03.2015 - Kapital (s.120 - 125 i papirutgave nr.6-2015):

Var takstmann på hus ved tidligere salg - fikk erstatning som boligkjøper få år senere: Full pott hos Protector

“En takstmann på Vestlandet som Protector ofte benytter, fikk utbetalt nesten hele sitt krav, dvs. 400.000 kroner, alt to dager etter at han reklamerte på et boligkjøp. Selger reagerer, og mistenker at den lynraske utbetalingen, og ytterligere utbetaling senere, skyldes takstmannens relasjoner til selskapet. Noe Protector avviser.”


"SOM VANLIG: Ifølge en epost fra Protectors administrerende direktør Sverre Bjerkeli til selger er reklamasjonsaken på huset på Steinsland behandlet på vanlig måte i Protector, der skaden er gjort opp «hurtig og korrekt»."


"KRAFTIG PROVOSERT: Direktør for eierskifte i Protector forsikring, Merete Christensen Bernau, protesterer mot inntrykket av at forsikringsselskapet får levert rene bestillingsverk fra innleide, ofte ikke-sertifiserte takstmenn."


"Kapital oppfordrer boligkjøpere som er godt fornøyde med behandlingen de har fått hos Protector til å ta kontakt." (s.124, tredje kolonne, tredje avsnitt)


 • Se side 396 i Forbrukerrådets rapport. • Kjøp Kapital for å lese reportasjene!

kjøp enkeltutgave ved å laste ned Kapitals app eller etterbestill

på: tlf 23 29 63 00 eller resepsjon@hegnar.no

10.03.2015 - Steenstrup Stordrange:

Pruting på eiendomskjøpernes krav tøffere for forsikringsselskapene

"Høyesterett avsa før jul i fjor en kjennelse om at Protector forsikring ikke har krav på tilgang til eiendommen etter at en kjøper hadde fremmet mangelskrav. Avgjørelsen kan sette punktum for en praksis der forsikringsselskapene «pruter ned» kjøpers krav."


28.02.2015 - E24:

Du kan nekte motpartens takstmann adgang

"Havner du i boligtvist kan du stoppe motpartens takstmann i døren. Men det er ikke sikkert alternativet er noe bedre."26.02.2015 - Kapital (s.90 - 96 i papirutgave nr.4-2015):

Boligkjøpere angriper Protector og NCLs takstmenn: - Rene bestillingsverk.

“Boligkjøpere som ligger i konflikt med eierskifteforsikringsselskapene Protector og NCL, retter nå skytset mot selskapenes takstmenn, hvor enkelte kan bli tildelt flere titalls oppdrag på et år. Advokat Glenn Ulrik Halvorsen, som representerer mange boligkjøpere, kaller disse takstene for "rene bestillingsverk".”


"Nemlig det faktum at så mange av takstmennene eierskifteforsikringsselskapene benytter er medlemmer av den frikirkelig bevegelsen, eller sekten om du vil, Smiths venner".


"Totalt har Kapital blitt tipset om drøyt 40 aktive takstmenn som alle er medlemmer av denne frikirkelige bevegelsen".


"Faktisk er også alle de tre tekniske lederne for både Protector, NCL og det største forsikringsselskapet som selger forsikringer til boligkjøpere, Help, alle Smiths venner fra den samme lokale menigheten i Drammen. Kapital har spurt Protector og NCL om det er en bevisst ansettelsespolitikk å ansette og leie inn takstmenn som er Smiths venner, eller om dette er rene tilfeldigheter".


 • Se side 389 i Forbrukerrådets rapport.


 • Kjøp Kapital for å lese reportasjene!

kjøp enkeltutgave ved å laste ned Kapitals app eller etterbestill

på: tlf 23 29 63 00 eller resepsjon@hegnar.no30.01.2015 - Mynewsdesk:

Pressemelding fra Protector forsikring

Boligkonfliktnivået i Norge faller kraftig - faktainformasjon


 • 11.02.2015 - Byggmesteren:

Færre konflikter i boligmarkedet

"Konfliktnivået synker omlag 20 prosent der selgeren har kjøpt boligsalgsrapport og salgsprisen øker med 3-5 prosent ved bruk av rapporten, skriver Merete Christensen Bernau fra Protector forsikring."


2014


29.12.2014 - Finansavisen:

Flom av boligklager for retten. Hvert femte boligsalg ender i konflikt.

"EIERSKIFTEFORSIKRING: Advokat anbefaler å nekte forsikringsselskapenes takstmenn adgang til boligen etter høyesterettsdom."


 • Saken omtalt på Hegnar.no - 29.12.2014

Kø av boligkrangler i retten - tolket forsikringen helt feil

"I over 30 saker skal misfornøyde boligkjøpere snart møte et forsikringsselskap i retten. En av dem er Magareth Lindstrøm."


 • Kjøp Finansavisen for å lese hele reportasjen!

Artikklen kan kjøpes på hegnar.no.04.12.2014 - Kapital (s.88 - 91 i papirutgave nr.21-2014):

Meddommer frifant Protector delvis i retten - hadde oppdrag for forsikringsselskapet: - Jeg har ren samvittighet.

"Rett før en eierskiftesak mellom Heidi Dammann og eierskifteforsikringselskapet Protector skulle opp i tingretten, ble en meddommer fjernet fordi hans integritet kunne trekkes i tvil. Rett etter at dommen falt, oppdaget boligkjøper at også den nye meddommeren hadde forretningsmessig tilknytning til Protector."


 • Kjøp Kapital for å lese reportasjene!

kjøp enkeltutgave ved å laste ned Kapitals app eller etterbestill

på: tlf 23 29 63 00 eller resepsjon@hegnar.no
21.11.2014 - Oslo Advokatkontor AS:

HØYESTERETT: 18. november 2014 – Protector Forsikring ASA har ikke rett til å kreve befaring med egne fagkyndige.

"Høyesterett har ved sin kjennelse av 18. november 2014 avgjort at Protector Forsikring ASA ikke kan kreve å komme på befaring i boligen til kjøper med privat engasjerte takstmenn. Oslo Advokatkontor AS ved advokat Glenn Ulrik Halvorsen har den siste tiden nektet eierskifteforsikringselskapene å komme på befaring,"
06.11.2014 - Kapital (s.28 - 30 i papirutgave nr.19-2014):

Over 800 personer har meldt seg inn i gruppen Boligsvindel på Facebook: Folkeaksjon mot Protector.

"Misfornøyde boligkjøpere samler seg nå i sosiale medier for å utveksle erfaringer, tips og råd om hvordan de skal overleve økonomisk i møtet med eierskifteforsikringsselskapet Protector. – Vi oppfatter ikke selv at vi hates, kontrer Protector-gründer Jostein Sørvoll."


"Å stå alene overfor to bjørner i Alaska er ingenting mot å stå opp mot Protector. Heidi Dammann"


 • STOPP Boligsvindel presiserer: vi er en støttegruppe som belyser metodene til flere eierskifteforsikringsselskap enn Protector, belyser takstmenn, meglere, uheldige bindinger, gir støtte og råd til boligkjøpere før og etter kjøp etc. Vi er IKKE en "Folkeaksjon mot Protector" slik det blir fremstilt på forsiden av Kapital.


 • Takk til journalist Oda Aarseth og Kapital for en ellers glimrende reportasje.


  • Kjøp Kapital for å lese reportasjene!

kjøp enkeltutgave ved å laste ned Kapitals app eller etterbestill

på: tlf 23 29 63 00 eller resepsjon@hegnar.no

13.10.2014 - E24:

Disse selskapene klager vi mest på

"Norwegian og Star Tour topper klagestatistikken når det gjelder reiser, mens eierskifteselskapene er verstingene i finansbransjen."


11.08.2014 - Oslo Advokatkontor:

Kan boligkjøpere nekte Protector Forsikring ASA å komme på befaring med egen takstmann?

"Mange boligkjøpere opplever at Protector Forsikring ASA bestrider fremsatt krav om prisavslag eller heving av boligkjøpet. I tillegg er det vanlig at Protector Forsikring ASA (og andre eierskifteforsikringsselskaper) ønsker å befare eiendommen med egen takstmann. Årsaken til dette er flere, men vi opplever ofte at det er for å sjekke om man kan hevde at oppdagede feil ikke er mangler, eller kan utbedres på en enklere og billigere måte."

15.05.2014 - Dine Penger:

Eierskifteforsikrings-selskapene gir mange ubegrunnede avslag.

"Forbrukeradvokat mener eierskifteforsikringsselskaper spekulerer i å være vanskelige for å vente ut klagerne. - Vi trenerer ikke saker, er svaret."
 


2013


15.01.2013 - Dagens Næringsliv:

Farlig eksperthjelp

"Boligkjøpere som tar med fagfolk på visning risikerer ekstra trøbbel. Norske domstoler stiller nemlig strengere krav til bolig-kjøperes undersøkelser dersom de har hatt eksperthjelp."


01.03.2013 - Aftenposten:

Vil ta flere boligkjøpere til retten.

"Aldri har forsikringsselskapet Protector solgt flere eierskifteforsikringer enn i fjor. Nå varsler de flere rettssaker."


2012


06.07.2012 - Dine Penger:

Protector:  4 av 5 boligsalgsrapporter for dårlige.

"Dokumentasjonen du får når du skal kjøpe bolig er for dårlig. Det slår en undersøkelse fra forsikringselskapet Protector fast. 78 prosent av boligsalgsrapportene de undersøkte strøk."


04.07.2012 - Tønsbergs Blad:

Kjemper for boligkjøperen

"Eierskifteforsikringen kan bli vraket til fordel for en en boligtilstandsrapport."


01.07.2012 - abc nyheter:

Vil gjøre eier­skifte­for­sik­ring over­flø­dig.

"Eierskifte- og boligkjøperforsikring må erstattes med boligtilstandsrapport, mener Forbrukerrådet. Advokat Harald Breivik er enig."


14.06.2012 - Datatilsynet:

Protector Forsikring ilagt gebyr på 250 000 kroner

"Datatilsynet har ilagt Protector Forsikring ASA et overtredelsesgebyr på 250 000 kroner fordi forsikringsselskapet i flere år har behandlet personopplysninger uten å ha nødvendig konsesjon fra Datatilsynet."


02.05.2012 - Nettavisen StockLink:

Vi er det mest stevna selskapet i Norge

"Selskapet fokuserer på unike relasjoner, men blir stevnet 230 ganger i året. - Vi er et mellomstort norsk advokatfirma. Du kan til og med si stort."


2011


15.11.2011 - Hus & Bolig:

Eierskifteforsikring - ingen garanti

"En eierskifteforsikring er først og fremst selgerens forsikring ved boligsalg – ikke kjøperens garanti for et risikofritt kjøp."


04.07.2011 - NRK:

Advarer mot eierskifteforsikring

 "Det er omtrent umulig å få ut penger av forsikringene, mener en ekspert."


2010


18.05.2010 - Dagens Næringsliv:

Grove feil i de fleste boligtakster.

"Mislykket prosjekt å sende takstmenn på kurs."
20.03.2010 - Advokatfirmaet Judicium:

Dom om "standardhevning"

"I saker om mangler ved fast eiendom er det en fast taktikk fra eierskifteforsikringsselskapene å kreve at tilkjent beløp (prisavslag eller erstatning) skal reduseres fordi reparasjonen medfører en standardhevning. Det er imidlertid langt fra alltid at denne synsmåten er relevant, og som regel reises slike krav uten grunnlag."


15.02.2010 - Dine Penger:

Rådyrt å drøye med boligklagen.

"Du må klage raskt på mangler ved boligen du har kjøpt, hvis du vil slippe kostnadene, slår en fersk Høyesterettsdom fast. Dommen kan bety færre boligklager i fremtiden, tror begge parters advokater."


2009


29.06.2009 - Dagens Næringsliv:

Alvorlige regelbrudd

"Alle de 25 største eiendomsmeglingsselskapene bryter reglene for markedsføring av bolig."


 • 29.06.2009 - Dagens Næringsliv:

Våre meglere har ikke vært flinke nok

"Sjefen for Eiendomsmegler 1 er ikke fornøyd før alle følger reglene."26.05.2009 - Aftenposten:

Får årlig rundt 4000 klager.

"Eierskifteforsikringsselskapet Protector får årlig rundt 4000 klager fra boligkjøpere som mener de har kjøpt bolig med skjulte feil og mangler."


2008


20.02.2008 - Bergens Tidende:

Hver tredje boligkjøper oppdager mangler.

"Det er hardnet til mellom huskjøpere og selgere. Mange kjøpere føler seg lurt. De vil ha erstatning for mangler."


07.02.2008 - TV2:

Boligkjøpernes skrekk.

"Siden oppstarten i 2004 har forsikringsselskapet Protector tjent seg rike på eierskifte. I kjølvannet har de etterlatt seg ruinerte og fortvilte boligkjøpere."


 • 07.02.2008 - TV2 Sumo (krever abonnement):

TV2 Hjelper deg: Hvert år krever flere tusen huskjøpere erstatning fra eierskifteforsikringssselskapet Protector, men svært få får medhold. Hvorfor det? spør Solveig Barstad,


 • 14.02.2008 - TV2 Sumo (krever abonnement):

TV2 Hjelper deg: Til sak mot Protector2007


2007 - Forbrukerene.no

Advarer mot Protector.

"Ikke kjøp ny eierskifteforsikring hos Protector! Det råder Forbrukerrådet etter at selskapet har sagt opp sin avtale med Forsikringsklagekontoret (FKK) og klagenemndene."
18.10.2007 - Aftenposten:

Protector gir etter.

 "Eierskifteselskapet blir med i bransjens klagenemnd."


04.10.2007 - Østlendingen:

Forbrukerrådet advarer mot Hedmark Eiendom sin forsikringspartner.

"Direktør i Forbrukerrådet Erik Lund-Isaksen går nå ut og advarer mot eierskifteforsikringer fra Protector forsikring. Hedmark Eiendom som tilbyr Protectors forsikringer, ser betenkeligheter med selskapets virksomhet."


29.06.2007 - E24:

Forbrukerrådet advarer mot Protector

 "Protector Forsikring som er størst i Norge på eierskifteforsikring trekker seg ut av Forsikringsklagekontoret. Forbrukerrådet reagerer sterkt, og fraråder kjøp av forsikringer fra selskapet."


03.06.2007 - Aftenposten:

Advarer mot forsikringsselskap.

"Ikke kjøp eierskifteforsikring hos Protector, advarer Forbrukerrådet."


2006


24.10.2006 - Aftenposten:

Se opp for grådige advokater.

“Sverre Bjerkeli i Protector mener forsikring mot eierskifteforsikring kan være lurt, men frykter at konfliktniåvet i boligmarkedet vil øke.”


10.10.2006 - Aftenposten:

Skjønner ikke hva de driver med.

"Forbrukerrådet reagerer kraftig på at eierskifteforsikringsselskapet ikke vil betale for fuktskader fordi det mener selgeren har løyet."


09.10.2006 - Aftenposten:

Uthuler forsikringen.

“Leiligheten Renate Søgård kjøpte er full av fukt, men eierskifteforsikringsselskapet nekter å ta i saken, fordi de mener selgeren har løyet. Om hva, vil de ikke si.”


15.09.2006 - Aftenposten:

Flere klager på eierskifteforsikringen.

“Antallet eierskiftesaker hos Forsikringsskadenemnda økte med 12 prosent i fjor. Men nå rydder bransjen opp.”


31.08.2006 - Aftenposten:

Håver inn på boligkrangler.

“Tjener mindre enn vi burde, mener Protector.”


09.05.2006 - Aftenposten:

Useriøse krav.

"Debatt: Av viseadministrerende direktør SVERRE BJERKELI, Protector Forsikring ASA."


18.04.2006 - Aftenposten:

Boligkjøpernes skrekk.

"Debatt: Av Johan Dolven, adm. direktør i Forbrukerforsikring."


10.04.2006 - Aftenposten:

Se opp for boligkjøpernes skrekk.

"Forbrukeradvokat Ola Fæhn fraråder å kjøpe bolig med eierskifteforsikring."


08.02.2006 - NRK:

Eierskifteforsikring - økonomisk trygghet?

"I Norge har vi verdens beste forbrukerlovgivning. Vi har produktgarantier, reklamasjonsrett og angrerett. Stort sett står norske forbrukere ganske sterkt."


2005


17.10.2005 - Aftenposten:

Er eierskifteforsikring nødvendig?

"Hvor viktig er det med eierskifteforsikring - og er det egentlig nødvendig?"


22.09.2005 - Aftenposten:

Gir forsikringsrabatt.

"Bestiller du boligsalgsrapport i stedet for vanlig takst når du selger bolig, får du billigere eierskifteforsikring."


07.03.2005 - Dagens Næringsliv:

Slåsskamp om forsikringskunder

"Forsikringsselskap og -meglere kjemper en innbitt kamp om å sikre seg mest mulig av det norske markedet for eierskifteforsikring. Den største eiendomsmegleren, DnB Nor, avventer situasjonen, for nå skjerpes konkurransen i markedet."


2004


15.12.2004 - Dagens Næringsliv:

Krig om forsikring

"Det er krig i markedet for eierskifteforsiking etter at forsikringsselskapet Protector sa opp avtalen med megleren Norwegian Broker og Norwegian Claims Link. Protector jobber på spreng for å overta kundene, men forsikringsmeglerne er sikre på at de tar siste stikk."


14.12.2004 - Dagens Næringsliv:

Protector hiver ut Norwegian Broker

"Forsikringsselskapet Protector er misfornøyd med forsikringsmegleren Norwegian Broker, og sier opp en avtale til en verdi av 100 millioner kroner for Norwegian Broker og søsterselskapet Norwegian Claims Link."


19.10.2004 - Aftenposten:

If ut av eierskifteforsikring.

"If har nedlagt sin eierskifteforsikring for boliger. Dermed står det utenlandske selskapet ACE nesten alene igjen. Forbrukerrådet er kritisk."


09.09.2004 - Aftenposten:

Meglerne selger forsikring.

"Eiendomsmeglerne er i praksis forsikringsagenter, og forplikter seg til å tilby eierskifteforsikringer til alle boligselgerne. De gjelder også det nye forsikringsselskapet som overtar eierskifteforsikring i Norge - Protektor."


09.09.2004 - Nettavisen:

Ikke fornøyde med eierskifteforsikringer.

"En fersk undersøkelse viser at hele 80 prosent av boligkjøperne som som krevde erstatning via eierskifteforsikring, fikk avslag. Mange måtte bruke advokat for å få gjennomslag."


09.09.2004 - Aftenposten:

Tommelen ned for eierskifteforsikringer.

"Boligkjøpere dømmer eierskifteforsikringen nord og ned. 80 prosent av dem som krevde erstatning, fikk først avslag, viser en undersøkelse."


2002


24.05.2002 - Aftenposten:

Eierskifteforsikring kan gi falsk trygghet.

"Fire av seks forsikringsselskaper har kuttet ut eierskifteforsikringen. De opplever den som brysom og ulønnsom. Nå har ACE ca. 85 prosent av markedet. Selskapet får sterk kritikk."


24.05.2002 - Aftenposten:

ACE: Fornøyde selgere - skuffede kjøpere.

"Vi har ikke hatt en misfornøyd selger, men det er mange skuffede boligkjøpere. Mange kjøpere har for høye forventninger til hva man kan få dekket av feil på en gammel bruktbolig."


2001


04.05.2001 - Laagendalsposten:

Eierskifteforsikring - bortkastede penger?

"Eierskifteforsikring skal være en trygghet for deg som selger bolig, dersom kjøper kommer med krav mot deg i ettertid. Tanken er god. Men hvordan fungerer det i praksis?"


2000


20.01.2000 - Din Side:

Eierskifteforsikring: Bra for selger, kjipt for kjøper

"Eierskifteforsikringer skal sikre boligselgere mot de økonomiske krav som kan oppstå etter at de har solgt boligen sin. Det er vel og bra, men for deg som kjøper kan det være en ulempe."


1998


15.06.1998 - Din Side:

Nå kan du forsikre deg mot krav fra boligkjøper

"Siden du er økonomisk ansvarlig for feil og mangler i fem år etter at du har solgt boligen, risikerer du store krav fra kjøper. Dette kan du til en viss grad forsikre deg mot ved å benytte deg av eierskifteforsikring til noen få tusen kroner."------------------------------


STOP boligsvindel, Danmark


------------------------------

------------------------------


Andre aktuelle facebook- grupper/sider:STOPP -

HELP FORSIKRING AS -

Boligkjøpere blir lurt


-------------------------


Kritiske til

Protector Forsikring


-------------------------


Ja til tryggere elektriske anlegg og kvalitetssikring av elektrobransjen.


-------------------------


Byggesaker


-------------------------


Utbyggingshaiene på Sørlandet


-------------------------