Regress

REGRESSFinansklagenemnda:


  • 05.07.2011 - Uttalelse 2011-339

Eierskifteforsikring – lov om avhending av fast eigedom (avh.l.)

"Hjemmelsgrunnlag for regress i eierskifte - FAL §§ 4-1 og 4-2 eller 4-9?"
Universitetet i Oslo:


Regress mot forsikringstager i eierskifteforsikring (pdf)

"I hvilken grad kan forsikringsselskapene kreve regress mot sikrede der han har misligholdt opplysningsplikten"
Protector forsikring:

Fra egenerkleringskjema til selger, side 3:
NB: se også punkt 9, side 2 i vedtektene.08.09.2014 - Avisa Nordland:

Vi har solgt en bolig og blir nå møtt med reklamasjon

"Hva er forsikringen verdt?"


20.05.2014 - Hegnar.no:

Har du fått kjøper på nakken etter boligsalget?

"Det skal mye mindre til enn bevisst tilbakeholdt informasjon for at kjøper kan ta deg på forsømt opplysningsplikt."


23.09.2013 - Dine Penger (krever abonnement):

Må betale 95.000 kroner til Protector Forsikring:  Boligselger holdt tett om utett tak

"Det kan bli dyrt å slurve når du fyller ut egenerklærings-skjemaet ved salg av bolig. Det fikk en boligselger erfare. Han hadde holdt tett om et utett tak."


01.06.2001 - Justorget.no:

Selgers ansvar ved salg av eiendom ''som den er''

"De fleste hus og leiligheter som selges brukt, selges "som de er", - d.v.s. at selger fraskriver seg alle feil og mangler ved eiendommen overfor kjøper.

Men hvor langt går egentlig denne ansvarsfraskrivelsen?

I denne artikkelen får du vite mer om reglene som regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter når fast eiendom selges "som den er", "as is klausul" eller med lignende forbehold."------------------------------


STOP boligsvindel, Danmark


------------------------------

------------------------------


Andre aktuelle facebook- grupper/sider:STOPP -

HELP FORSIKRING AS -

Boligkjøpere blir lurt


-------------------------


Kritiske til

Protector Forsikring


-------------------------


Ja til tryggere elektriske anlegg og kvalitetssikring av elektrobransjen.


-------------------------


Byggesaker


-------------------------


Utbyggingshaiene på Sørlandet


-------------------------