Advokater og juridisk info

Advokater og juridisk info


STOPP boligsvindel er et uavhengig forbrukernettverk og har ikke bindinger eller samarbeid med advokater/advokatkontor som genererer noen form  for økonomisk vinning. Men vi har gjennom de årene vi har drevet STOPP boligsvindel gjort oss erfaringer, både personlig og via andre boligkjøpere med hvilke advokater og advokatkontor som er spesialisert i boligrett og som kan vise til gode resultater. Det er alltid en prosessrisiko og STOPP boligsvindel kan ikke garantere noe, like lite som advokatene selv kan garantere utfallet i en sak, men det er SVÆRT viktig at du velger en advokat som er spesialisert på avhendingssaker, og som kjenner metodene boligselgerforsikringsselskapene (tidl. eierskifteforsikring), og deres takstmenn bruker. Boligselgerforsikringsselskapene er kyniske og nådeløse, og det er dessverre endel boligkjøpere som opplever et katastrofalt tap fordi de har engasjert  «feil» advokat. Ved å engasjere «riktig» advokat øker sjansen for et mer rettferdig resultat! Følgende advokater/advokatkontor har gjort seg positivt bemerket:
Oslo Advokatkontor AS

"Oslo Advokatkontor AS jobber bare med saker innen fast eiendom. Advokatene er Norges fremste eksperter innen boligtvister."

Advokatfimaet Møller AS

"Jobber primært med prosedyre, og har  tvister relatert til eiendom - særlig tvistesaker ifm. omsetning og oppføring av boliger - som sitt kjerneområde."

Fredrik Aasen

Fagansvarlig fast eiendom hos Austin Lyngmyr & Co

"Aasen er en erfaren boligadvokat som i stor grad jobber med boligsaker for kjøpere mot eierskifteselskapene. Han har spesialisert seg på behandling av eierskiftesaker."


Ola Fæhn hos Forbrukeradvokaten

"Forbrukeradvokaten tilbyr advokatbistand, juridisk rådgivning og utredning innen de fleste rettsområder. Hovedtyngden er innenfor forbrukersaker både for de som selger og de som kjøper varer og tjenester. Våre advokater har solid prosedyreerfaring og vektlegger å gi hver enkelt klient tett oppfølging."


jusinfo.no (tidligere avhending.no)

"Avhending.no er en informasjonsside om kjøpers og selgers rettigheter og plikter ved avhending av fast eiendom, og tar for seg hovedlinjene for rettsreglene ved eiendomssalg."NB: listen er ikke fullstendig, for flere advokater gå til STOPP boligsvindels lukkede facebookgruppe.


------------------------------


STOP boligsvindel, Danmark


------------------------------

------------------------------


Andre aktuelle facebook- grupper/sider:STOPP -

HELP FORSIKRING AS -

Boligkjøpere blir lurt


-------------------------


Kritiske til

Protector Forsikring


-------------------------


Ja til tryggere elektriske anlegg og kvalitetssikring av elektrobransjen.


-------------------------


Byggesaker


-------------------------


Utbyggingshaiene på Sørlandet


-------------------------