Klagemuligheter

KlagemuligheterFinansklagenemnda (FinKN).

"Finansklagenemnda er et bransjebasert utenrettslig tvisteløsningsorgan som har som hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond."


 "Finansklagenemnda består av et sekretariat og fire nemnder - Finansklagenemnda Bank, Finansklagenemnda Person, Finansklagenemnda Skade og Finansklagenemnda Eierskifte."


--------------------------------------------------------------------------------


Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.

"Reklamasjonsnemnda behandler tvister mellom foretak eller advokat som driver eiendomsmegling og selger, kjøper eller øvrige interessenter om de objekter foretaket/advokaten formidler og om oppdragstakers plikter etter eiendomsmeglingsloven."
29.10.2015 - Forbrukerrådet:

Misfornøyd med takstmann eller eiendomsmegler?

"Hvem du skal klage til, avhenger i stor grad av hva du er misfornøyd med."


01.10.2010 - Juridisk ABC.

"Slik klager du på eiendomsmegleren"

--------------------------------------------------------------------------------


Reklamasjonsnemnda for takstmenn.

"Klagenemnda for takstmenn er et lavterskel tvistløsningsorgan etablert i samarbeid mellom Forbrukerrådet, NITO Takst og Norges TakseringsForbund. Formålet med nemnda er å gi forbrukere en rimelig og rask klageadgang. Nemnda skal arbeide fritt og uavhengig av særinteresser, og gir rådgivende uttalelser."
29.10.2015 - Forbrukerrådet:

Misfornøyd med takstmann eller eiendomsmegler?

"Hvem du skal klage til, avhenger i stor grad av hva du er misfornøyd med."--------------------------------------------------------------------------------


KFE - Klagenemnda For Eierskifteforsikring.

"Klagenemnda For Eierskifteforsikring er et uavhengig og nøytralt klageorgan. KFE avgir uttalelser vedrørende forståelsen av lovgivning i forbindelse med konkrete eierskiftesaker og vilkårene til eierskifteforsikringsproduktet."

   


16.04.2015 - Kapital (s.84 - 85 i papirutgave nr.7-2015):

Halve vinnersjansen i Protector-nemd

“Hvis du som misfornøyd boligkjøper benytter klagenemden som Protector Forsikring selv har opprettet, er vinnersjansen statistisk sett mindre enn halvparten av vinnersjansen dersom du isteden klager til Finansklagenemda, hvor også representanter for Forbrukerrådet sitter”


"STATISTISK MISFORHOLD: Til tross for et veldig stort sprik i antall avgjørelser som går i favør av boligkjøper, forsvarer direktør for eierskifte i Protector,  Merete Christensen Bernau, at Protector har sin egen, ifølge dem uavhengig klagenemd, i tillegg til Finansklagenemda som alle forsikringsselskaper må være med i."


"Vi er ikke interesert i å ha denne nemden hvis vi ser de får en binding til oss. Merete Christensen Bernau."


"PS: Kapital oppfordret i utgave nummer 6 i år om at boligkjøpere som er fornøyde med behandlingen de har fått hos Protector Forsikring tar kontakt med bladet. Dette for å få frem et annet syn på selskapet enn de mange misfornøyde boligkjøperne  som de siste månedene har tatt kontakt etter Kapitals artikler om Protector. Hittil har dog ingen fornøyde boligkjøpere meldt seg, og vi gjentar derfor oppfordringen."


 • Kjøp Kapital for å lese reportasjen!

(Kan etterbestilles her: tlf 23296300 eller

 redaksjonen@kapital.no / materiell@kapital.no)

--------------------------------------------------------------------------------


Tilsynsutvalget for dommere - domstol.no

"Du kan klage dersom du mener at en dommer overtrer de plikter stillingen medfører, eller for øvrig opptrer i strid med god dommerskikk. "


"De vedtak som offentliggjøres her, er vedtak som er realitetsbehandlet av utvalget. Vedtak i klagesaker hvor klagen må avvises fordi det ikke foreligger klageadgang etter loven, legges som regel ikke inn."


"Det dreier seg først og fremst om klager hvor klagefristen er utløpt eller klagen gjelder forhold som ikke kan overprøves av tilsynsutvalget. Svært mange klager gjelder misnøye med rettsavgjørelser. Dette er forhold som må angripes ved kjæremål eller anke til overordnet domstol, og som derfor ikke kan prøves av utvalget, jf. domstolloven § 236 fjerde ledd."

--------------------------------------------------------------------------------


Advokatforeningen - Klage på advokat

"Alle advokater plikter å følge «Regler for god advokatskikk». Dersom du mener advokaten har brutt disse, kan du klage til disiplinærmyndighetene. Du kan også klage dersom du mener advokaten krever et urimelig høyt salær. Klageordningen er gratis."

--------------------------------------------------------------------------------


Boligtvistnemnda:

"Denne nemnda behandler saker mellom forbruker og entreprenør vedrørende oppføring av ny bolig eller kjøp av ny bolig. Med entreprenør menes også husfirma, byggmester og håndverker."


--------------------------------------------------------------------------------


Forbrukerrådet:

Klagemuligheter

"Hvis du ønsker å klage på bolig du har kjøpt, vil rettighetene dine og klagemulighetene variere noe ut fra om du har kjøpt ny eller brukt bolig."

--------------------------------------------------------------------------------


Husleietvistutvalget

Formålet med Husleietvistutvalget er å tilby parter i boligleieforhold rask, rimelig og kompetent behandling av husleietvister. HTU virker som en domstol og kan både mekle og treffe avgjørelse.

"Husleietvistutvalget er en statlig etat under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet gir føringer for virksomheten i årlige tildelingsbrev."


--------------------------------------------------------------------------------


Håndverkerklagenemnda

"Klagenemnda behandler tvister mellom forbrukere og håndverker som oppstår når håndverker gjør arbeider på en forbrukers eiendom. Den behandler bare saker som skal løses etter håndverkertjenesteloven - altså ikke saker som gjelder nybygg."


--------------------------------------------------------------------------------


Forbrukertvistutvalget:

Forbrukertvistutvalget - kostnadsfri og bindende avgjørelse i forbrukertvister

"Forbrukertvistutvalget (FTU) er et statlig forvaltningsorgan som har mange likhetstrekk med en domstol. Utvalgets oppgave er å avgjøre tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett. Med forbrukersak menes avtaler mellom en forbruker og en næringsdrivende. FTU behandler også tvister i forbindelse med kjøp av varer mellom privatpersoner."


--------------------------------------------------------------------------------


Eiendomsmeglerguiden.no

Her kan både boligkjøpere og boligselgere si sin mening om eiendomsmeglerne de har erfaring med.STOPP boligsvindel

anbefaler IKKE bruk av

Eiendomsmeglerguiden.no

ved kjøp og salg av bolig.STOPP boligsvindel har fått tilbakemeldinger at lave vurderinger og kritiske kommentarer av meglere blir filtrert bort/slettet.


Grunnlaget for advarselen: de som gir megler en vurdering får en tilbakemelding slik at det ser ut som om megler er vurdert, men ved kontroll av vurderingsiden til megler  er vurdering/kommentar slettet/fjernet. STOPP boligsvindel ser på dette som villeding av oss forbrukere, og advarer derfor boligkjøpere/selgere å bruke denne siden ved kjøp/salg av bolig.


NB: vi anbefaler fortsatt boligkjøpere/selgere å legger inn vurderinger på meglere. STOPP boligsvindel ønsker tilbakemelding om eiendomsmeglerguiden.no fortsatt sletter lave vurderinger og/eller kritiske kommentarer.15.02.2016 - BLOGG: Per Elling Sylte:

Eiendomsmeglere baklengs inn i fremtiden

"Eiendomsmeglerguiden.no har fått noen riper i lakken i det siste, men faktum er at kundene ønsker seg en slik tjeneste. Da er det er idiotisk av eiendomsmeglerne å juble fordi de kan melde seg ut. Hvem vinner på eiendomsmeglernes sutring i media?"


16.12.2015 - E24:

Derfor trenger vi en eiendomsmeglerguide

Den digitale revolusjonen hjelper forbrukerne å ta bedre beslutninger ved valg av megler.


 • 08.12.2015 - Norges  Eiendomsmegler  Forbund:

Slik kan Eiendomsmeglerguiden.no bli bedre

"Å være guide i eiendomsmeglerjungelen krever grundighet og god oversikt." • 02.12.2015 - BoligMani:

Lille speil på veggen der…

"Hvem er vakrest i landet her? spør den onde dronningen i eventyret om Snøhvit. Så lenge hun får svaret hun venter på, nemlig at hun er den vakreste er hun fornøyd. Men så vokser Snøhvit til og blir enda vakrere…

Debatten som nå foregår blant annet her på Boligmani, om Eiendomsmeglerguiden, fikk meg til å tenke på dette eventyret."


 • 01.12.2015 - Dagens Næringsliv:

Hisset på seg meglerne- ber om fred

"Eiendomsmeglerguiden har innledet fredssamtaler med meglerbransjen."


 • 30.11.2015 - Eiendomsmegler.no:

Eiendomsmeglere baklengs inn i fremtiden

"Eiendomsmeglerguiden.no har fått noen riper i lakken i det siste, men faktum er at kundene ønsker seg en slik tjeneste. Da er det er idiotisk av eiendomsmeglerne å juble fordi de kan melde seg ut. Hvem vinner på eiendomsmeglernes sutring i media?" • 26.11.2015 - BoligMani:

Eiendomsmeglerguiden.no svarer på kritikken

"Eiendomsmeglerguiden.no har vært i vinden i det siste. Det voksende konseptet med Schibsted i ryggen har mottatt en del kritikk fra eiendomsmeglerbransjen, men viser vilje til å riste av seg "voksesmertene", og til å være i dialog med meglerne for skape en best mulig tjeneste. Les deres egen orientering nederst i saken."


 • 25.11.2015 - E24:

– Hører om meglere som gir rabatt i bytte mot positiv omtale

"Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) tordner mot ny sammenligningstjeneste for eiendomsmeglere og kaller den «useriøs og villedende». Eiendomsmeglerguiden.no stiller seg uforstående til kritikken."


 • 25.11.2015 - Hegnar.no:

Megler-topp:  Noe av det mest useriøse produktet jeg har sett

"Privatmegleren-sjefen har lenge irritert seg over Eiendomsmeglerguiden, og klager nå tjenesten inn for Forbrukerombudet."


 • 25.11.2015 - Adresseavisen:

Meglere raser mot det de kaller en useriøs tjeneste

"Eiendomsmeglerguiden.no er rapportert inn til Forbrukerombudet." • 24.11.2015 - BoligMani:

Eiendomsmeglerguiden gjør umiddelbare endringer

"Oppføring i Eiendomsmeglerguiden er uforpliktende og vil fra nå av kreve aktivt samtykke fra eiendomsmegleren."


 • 24.11.2015 - Dagens Næringsliv:

«Noe av det mest useriøse produktet jeg har sett»

"Schibsted-eide Eiendomsmegler­guiden har hisset på seg de største megler­kjedene i landet. Nå klager Privatmegleren port­alen inn for Forbruker­ombudet for villed­ende markedsføring."


 • 20.11.2015 - Eiendom Norge:

Eiendomsmeglerguiden gjør umiddelbare endringer

"Oppføring i Eiendomsmeglerguiden er uforpliktende og vil fra nå av kreve aktivt samtykke fra eiendomsmegleren."


 • 19.11.2015 - Eiendom Norge:

Rådgir Eiendomsmeglerguiden

"Eiendom Norge nedsetter en felles rådgivningsgruppe med Eiendomsmeglerguiden."


 • 16.11.2015 - BoligMani:

Har konseptet ‘Eiendomsmeglerguiden.no’ noe for seg?

"Eiendomsmeglerguiden.no er en portal hvor tidligere selgere og kjøpere kan gi en tilbakemelding på megleren som bisto dem. Tilbakemeldingene er tilgjengelige for alle og formålet med siden er å hjelpe boligselgere med å velge megler, basert på anmeldelser. Tanken er god, men den praktiske gjennomføringen har ikke vært så lett."


 • 13.11.2015 - Hegnar.no:

Hevder eiendomsmeglere kjøper seg god omtale

"Enkelte meglere sikrer seg fem stjerner på Eiendomsmeglerguiden.no ved å betale kundene, hevder Anders Langtind i Privatmegleren."


 • 08.09.2015 - Dagbladet:

Forbrukerombudet er kritisk til megler-karakterer.

"Forbrukerombudet mistenker at praksisen til Eiendomsmeglerguiden.no kan være lovstridig."


 • 26.08.2015 - BLOGG: Geir Ormseth

, redaktør i Smarte Penger:

Det er litt Kim Jong-un over eiendomsmeglernes kundeundersøkelse

"Tjenesten Eiendomsmeglerguiden påstår å hjelpe deg med å finne den beste eiendomsmegleren i ditt område. Opplegget baserer seg på at kundene gir poeng utfra hvor tilfreds de var med eiendomsmegleren. Merkelig nok oppnår alle eiendomsmeglerne i tjenesten toppscore."--------------------------------------------------------------------------------


Advokatkvalitet.no

------------------------------


STOP boligsvindel, Danmark


------------------------------

------------------------------


Andre aktuelle facebook- grupper/sider:STOPP -

HELP FORSIKRING AS -

Boligkjøpere blir lurt


-------------------------


Kritiske til

Protector Forsikring


-------------------------


Ja til tryggere elektriske anlegg og kvalitetssikring av elektrobransjen.


-------------------------


Byggesaker


-------------------------


Utbyggingshaiene på Sørlandet


-------------------------