Forskrifter

FORSKRIFTERTekniske forskrifter til plan- og bygningslovenGjeldende forskrift:

------------------------------------------------


Eldre forskrifter:


Bygningsregelverket fra 1965 – 2017
------------------------------------------------


Fra TEK10 til TEK17

"TEK17 har som mål å forenkle og forbedre byggereglene og redusere byggekostnadene. Forslaget til ny forskrift er nå på høring og skal etter planen tre i kraft 1. juli 2017."


16.04.2015 - Direktoratet for byggkvalitet:

Fra TEK10 til TEK17

"Byggenæringen har gitt sine innspill til hvordan dagens regelverk kan forenkles og forbedres. Se innspillene vi har fått her. Direktoratet for byggkvalitet arbeider med en bred gjennomgang av alle de tekniske kravene TEK10 i dag stiller til nybygg. Vi tar sikte på at en ny teknisk forskrift – TEK17 – skal tre i kraft i 2017."
-------------------------------------------------------------------------------------


Direktoratet for byggkvalitet
DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

-------------------------------------------------------------------------------------


Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.


Gjeldende forskrift:

FOR-1998-11-06-1060------------------------------


STOP boligsvindel, Danmark


------------------------------

------------------------------


Andre aktuelle facebook- grupper/sider:STOPP -

HELP FORSIKRING AS -

Boligkjøpere blir lurt


-------------------------


Kritiske til

Protector Forsikring


-------------------------


Ja til tryggere elektriske anlegg og kvalitetssikring av elektrobransjen.


-------------------------


Byggesaker


-------------------------


Utbyggingshaiene på Sørlandet


-------------------------